Your Cart : 0 item
Total : تماس بگیرید
Your Cart is currently empty!
Product update
checkout

 

کتاب دینامیک هواپیما از مدل سازی تا شبیه سازی Napolitano برای کمک به خوانندگان در جهت استنباط از فرمول‌های سطح پایین، معادلات و جزئیات تا دیدگاه‌های جامع سطح بالای مفاهیم اصلی، طراحی شده است. این کتاب همچنین با مهارت‌های اساسی یادگیری “مدل‌سازی پایه” آیرودینامیک و دینامیک هواپیما، به خوانندگان کمک می‌کند.هدف اصلی کتاب این است که مباحث “بلوک‌های مدولار” هریک از آنها که منجر به درک مکانیسم‌های داخلی آیرودینامیک و دینامیک هواپیما و درنهایت منجر به توسعه طرح‌های شبیه‌سازی پرواز ساده می‌شوند را سازماندهی می کند.

DownloadFile