Your Cart : 0 item
Total : تماس بگیرید
Your Cart is currently empty!
Product update
checkout

کتاب کاملا کاربردی در زمینه کنترل که دارای 13 فصل می باشد .این کتاب در فصلهای جداگانه به مباحث کنترل مدرن , بهینه , مقاوم و دیجیتال پرداخته است و از نقاط مثبت این کتاب مثالهای کاریردی به زبان متلب می باشد. 

DownloadFile